DIN KROPSTERAPEUT

Kom til stede i kroppen

Nærvær Nu er grundlagt på et ønske om at åbne de skjulte ressourcer og favne dybe længsler hos mine kunder. I kropsterapien forsøger jeg, som din kropsterapeut, at løfte hvert enkelt mod en lethed – hvor der mærkes selvtillid, livsglæde og energi.

Den overbevisning jeg arbejder med i kropsterapien er, at alle problemer indeholder potentialet til udvikling. Det vil sige at f.eks. stress, spændinger og smerter kan transformeres til overskud, livsglæde og selvtillid. Så det er udgangspunktet i både Individuelle forløb, Gruppeforløb og Groove events.

Fagligt er jeg rundet af den naturvidenskabelige tradition som Aut. Fysioterapeut. Og kender derfor til anatomi, fysiologi, sygdomslære, smerter og spændinger. Med min efteruddannelse som Kropsorienteret Psykoterapeut, har jeg fordybet min viden om psykologiske processer og deres samspil med krop, sjæl, spiritualitet og hjerte.

Som Groove og Yoga instruktør supplerer jeg den traditionelle behandling med bevægelse, der supplerer det fysiske og psykiske helbred godt – på en let og legende måde.

Og som Shiatsu massør, har jeg fået en forståelse for kroppen som energisystem. Og kan ud fra den kinesiske sygdomslære, behandle gennem akupunkturpunkter i hele kroppen.

NADA øreakupunktur kan lære kroppen at reetablere sig selv og skabe balance, gennem transmitterstoffer. Denne behandling kan gives som supplement.

Uddannelser

Autoriseret Fysioterapeut 2001

Det speciale som jeg har interesseret mig mest for i mine 20 år som Fysioterapeut, er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. For her behandles kroppen i højere grad som en del af et fysisk, psykisk og socialt samspil. Altså kroppen ses ikke i en apparatfejlsmodel der bare skal fikses. Det stemmer bedst overens med mit livs- og menneskesyn. Og derfor har jeg i flere år været ansat som Fysioterapeut i psykiatrien. Her er jeg også blevet uddannet i Kognitiv Terapi i et et-årigt forløb. Og i dag er medlem af Dansk selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi.

De Fysioterapeutiske redskaber jeg er mest optaget af, er dem der giver kropsbevidsthed og afspænding. Det kan være boldmassage, håndrodsmassage, passiv bevægelse af led, sammenpresning af led og vibrationer af kroppen. Og øvelser som giver kropslig centrering, jordforbindelse og afgrænsning.

Kropsorienteret Psykoterapeut MPF 2010

Min Kropsorienterede Psykoterapi Uddannelse, er rettet mod mennesker udsat for omsorgssvigt, chok og traumer. Værdigrundlaget er humanistisk og eksistentielt og bygger på Jungiansk psykologi, som beskriver mennesket som unikt, med en kerne af uendelig visdom. Og bygger på en forestilling om, at mennesket tager ansvar for sine handlinger – sine valg og fravalg. På baggrund af dette er menneskets livskvalitet afgørende for, hvor nærværende man er i nuet.

Det er en specialisering i en dybdepsykologisk helhedsterapi. Med udgangspunkt i psykoterapeutiske metoder arbejdes med at integrere hele personligheden i den terapeutiske proces, for derved at nå ind til vores oprindelige kerne: krop, sjæl, spiritualitet og hjerte. Hermed styrkes og udvikles hele personligheden og der skabes nye og varige livs- og handlemuligheder.

Karakterstrukturer som skabes på baggrund af traumatiske konflikter og problemer, struktureres i kroppen i form af kroniske muskelspændinger. Og kan aflæses gennem kroppens kropsudtryk og kropsholdning.

Praktisk terapeutisk arbejdes med bioenergetiske kropsøvelser, som løsner fysiske og psykiske spændingstilstande gennem følelsesudtryk, krops-, groundings- og åndedrætsøvelser. Som kan åbne op for skjulte ressourcer og give energi til flow og forandring.

Min uddannelse er taget på Institut for Kropsorienteret Psykoterapi og er godkendt af Dansk
Psykoterapeut Forening (MPF).

Desuden har jeg efteruddannelse i stress, angst og depression fra HumanSupport, og modtager forsikringskunder til forløb herigennem. Forløbene varer 10 uger og er bygget op omkring online moduler, der giver viden og indsigt i egen situation. Modulerne suppleres med 45 minutters samtaler i min klinik og 15 minutters samtaler i telefon, så man trygt bliver fulgt hele vejen igennem forløbet. Se mere HER

Er man henvist til mig gennem Prescriba, foregår samtalerne indenfor rammerne af 50 min. samtaler, hvor du kan forvente jeg udelukkende bruger min Psykoterapeutiske uddannelse, som er beskrevet ovenfor.

Groove facilitator 2020

Fra jeg var 19-35 år, har dans været en del af min hverdag. Men da jeg fik børn, gik dansen i sig selv. 10 år efter mødte jeg tilfældigvis Groove. Det var som om jeg på ny havde fundet et redskab hvor danseglæden blev genoplivet – uanset, alder og fysisk form.

Groove er den mest simple og kreative danse udtryksform jeg er stødt på – hvor alle kan være med. Jeg besluttede hurtigt at uddanne mig til Groove facilitator for at kunne sprede danseglæde. Læs mere om Groove HER

Yogalærer 2021

Min passion for yoga som daglig praksis afløstes af en uddannelse til yogalærer. Ud over Hatha og Vinyasa (flow) yogalærer er jeg uddannet Restorativ yogalærer.

Det jeg brænder for at give videre, er kropsbevidsthed, ro og centrering, som er unik for yoga. Måske du bliver klogere på dig selv og dine beslutninger. Måske du oplever velvære og kropsbevidsthed. Måske du nyder at være i kontakt med dit åndedræt og mærker nye sider af dig selv. Du ved bedst.

I restorativ yoga afspændes og støttes kroppen med tæpper og puder, så du kan opleve hvile og ro i nervesystemet. Dette kan have en kraftfuld terapeutisk og healende effekt.

I min klinik tilbyder jeg Restorativ yoga 1:1 som en integreret del i behandlingerne.

Shiatsu Terapeut 2006

Shiatsu stammer fra Japan, er bygget på læren fra Kinesisk medicin og betyder ’finger tryk’. Princippet bag shiatsu er at påvirke kroppens energibalance, den såkaldte Qi, der løber i meridianbanerne. Den tager udgangspunkt i et helhedsorienteret syn på sundhed, da det ser krop og sind som ét.

Shiatsu er en massage, hvor der trykkes på akupunkturpunkter i hele kroppen. Og der kan suppleres med simple hjemmeøvelser hvor meridianerne aktiveres.

Jeg bruger hele eller delelementer af behandlingen for at skabe afspænding og balance i krop og sind. Læs mere HER

NADA 2018

I NADA gives 5 akupunkturnåle i hvert øre som skal sidde 45 min. Det virker ved at stimulere belønningssystemet. Akupunkturen udløser endorfiner i kroppen og påvirker en række transmitterstoffer, hvilket giver den afslappende og stabiliserende effekt.

NADA er bivirkningsfrit og tilfører ikke noget til kroppen, men hjælper derimod kroppen til at reetablere sig selv og skabe balance.
Det er et fantastisk supplement til at skabe balance mellem krop og sind. Læs mere om NADA HER

“Nærvær nu er grundlagt på et ønske om at åbne de skjulte ressourcer og
favne dybe længsler hos mine klienter.”