FAQ – NÆRVÆR NU

Ofte stillede spørgsmål

Måske har du spørgsmål om kropsterapi, forløb eller metoderne bag behandlingerne hos mig? På denne side har jeg samlet de hyppigst stillede spørgsmål, så du kan finde svar og få afklaring.

Hvilke psykiske symptomer kan du hjælpe med?

Typiske problematikker jeg hjælper med, er forskellige grader af stress og angst. Men der kan også være traumer, skilsmisse, omsorgssvigt, eller klienter der ønsker mere selvværd, kontakt til kroppen, forbedret egenomsorg og mere balance i dagligdagen. 

Jeg har stress. Kan du hjælpe mig?

Ja, hvis du er villig til at arbejde med dig selv. Så kan jeg hjælpe dig til indsigt i dine tendenser kropsligt og mentalt. Og gennem samtale, øvelser og massage transformere din tilstand. Det kræver dog en sammenhængende forløb på 2-3 måneder incl. hjemmearbejde. Plus at du er villig til at ændre din livsstil kontinuerligt.
(Stress er kodeord for mig, da det dækker over både kort- og langvarig stress, som skal behandles forskelligt. Og jeg har den specialviden der gør mig i stand til at differentiere, diagnosticere og behandle.)

Jeg oplever spændinger i kroppen. Kan du hjælpe mig?

Ja som regel. Men fordi spændinger kan skyldes både fysiske skader og psykiske årsager, er jeg nødt til at undersøge dig før jeg kan sige noget præcist. De spændinger der måske kan behandles væk, kan komme igen medmindre man tager hånd om årsagssammenhængen. Men fordi jeg er både Fysioterapeut og Psykoterapeut er der stor chance for jeg kan finde den rette årsag.

Hvordan bruger du fysioterapi i dine behandlinger?

Da min grunduddannelse er Fysioterapeut har jeg et kropsligt udgangspunkt og kender til anatomi, fysiologi og sygdomslære m.m. Jeg har også arbejdet 5 år som psykiatrisk fysioterapeut og herigennem udviklet min viden om sammenhæng mellem krop og sind, som jeg bruger i min behandlinger, f.eks. ud fra nøglebegreberne jordforbindelse, centrering og afgrænsning.

Hvordan bruger du psykoterapi i dine behandlinger?

Min Kropsterapeutiske Psykoterapeut uddannelse giver indsigt i mentale og psykologiske processer der påvirker kroppen og sindet. I mine behandlinger fungerer psykoterapien som en slags overbygning til Fysioterapien, der giver kvalitet i udredningen af problemet og tilbyder redskaber til behandlingen, så som dybdegående samtale og bioenergetiske øvelser.

Hvordan kombinerer du fysioterapi og psykoterapi i dine behandlinger?

Fra fysioterapien bruger jeg massage og viden om fysiske skader og psykiatrisk fysioterapi. Fra psykoterapien bruger jeg samtale, bioenergetic og viden om forskellige krops- og personlighedstyper. Så alle disse elementer kombineres både i samtale, øvelser og massage til at skabe en helhedsorienteret behandling der er bæredygtig.

Hvad er fordelen ved at kombinere fysioterapi og psykoterapi?

Fordelen er at jeg som Fysioterapeut tager hånd om de psykiske problematikker ud over de fysiske. Og omvendt som Psykoterapeut vil tage hånd om de fysiske problematikker ud over de psykiske. På den måde tages hånd om det hele menneske og gives en holistisk behandling.

Bruger du Yoga i dine behandlinger?

Ja jeg bruger restorativ yoga efter behov. Restorativ yoga er god til at skabe ro i nervesystemet ved f.eks. stress og angst. Det kan også være gode hvilestillinger man kan bruge derhjemme til at give sig selv en pause, skabe ro i sin dagligdag og mindske smerter eller spændinger.

Bruger du buddhismen i dine behandlinger?

Nej det gør jeg ikke. Buddhismen fungerer for mig som en daglig praksis der giver energi, klarhed og visdom til at leve mit liv bedst muligt – herunder give det bedste af mig selv i mit arbejde som kropsterapeut. Samtidig mener jeg at det er en investering til at skabe en bedre verden gennem selvudvikling. (Grunden til buddhismen er inkluderet i mit hverv er at jeg med stor glæde gratis deler ud af den filosofi der har hjulpet mig gennem svære faser i mit liv – og tror på den kan gøre en forskel for andre der har lyst.)

Hvilke fysiske symptomer kan du hjælpe med?

Jeg afhjælper hovedsageligt spændinger og smerter. Ofte er disse fysiske symptomer tæt forbundet med vores psykiske tilstand. Og på den måde yder jeg en holistisk kropsterapi, der både går ind omkring den fysiske krop og det mentale helbred i en og samme behandling.

Jeg har angst. Kan du hjælpe mig?

Angst kan skyldes forskellige årsager.
Den kan være stressbetinget, og så vil vi primært arbejde med at nervesystemet får ro, gennem samtale, øvelser og afspænding.

Skyldes angst et oplevet traume, vil det vigtigste være at skabe bevidsthed om de følelser, tanker og overlevelsesmekanismer der opstod dengang. For da at tillære nye mentale og kropslige strategier, der hjælper én til at reducere angsten, hvis den kommer igen. Symptomerne fortager sig når de forstås og årsagen bearbejdes.

Hvad er bioenergetic?

Bioenergetic er fysiske øvelser hvor man skaber et såkaldt energiflow gennem vibrerende bevægelser i kroppen. Det er en virkningsfuld. kendt og gammel metode som bruges af mange kropsterapeuter i dag. Metoden kan løsne gamle spændinger og følelser. Og derfor tilpasses intensiteten efter klientens behov ift. hvor hurtigt behandlingen skal skride frem, i samarbejde med mig.

Hvad er en NADA-behandling?

NADA er simpel øre-akupunktur med 5 faste punkter i ørene svarende til de 5 elementer i kinesisk medicin. Metoden er udbygget fra traditionel akupunktur og antallet af nåde kan tilpasses den enkelte klient. Metoden er særlig kendt for at skabe mental balance, ro til refleksion og centrering. Den kan gives alene eller kombineres med f.eks. en massage.

Hvad er et Groove event?
En Groove event er en times dans med simple trin til forskellige genrer. Alle kan være med. Vi følges ad under instruktion fra mig. Enten har man headset f.eks. ude i naturen eller der er højtaler. Det er livgivende og kan transformere gruppedynamikken og humøret. Læs mere om Groove her.
Bruger du Groove i dine behandlinger?

I mine individuelle behandlinger er det sjældent, men det sker. Det kan være for at løfte energien hvis den er tung eller f.eks. give et skift fra hovedet til kroppen. Men altid efter aftale med klienten. I gruppeforløb er Groove en fast bestanddel.

Skal jeg vælge personlig behandling eller gruppeforløb?

Det kommer an på din problematik / dit mål for kropsterapien. Og om du trives / kan udvikle dig i grupper. Jeg kan hjælpe dig med at afklare hvad du skal vælge ud fra en gratis fokussamtale, så du lander der med størst udviklingspotentiale.

Hvad er forskellen på kropsterapi og fysioterapi?

Forskellen er at kropsterapi tager hånd om både de fysiske og psykiske problematikker. Fysioterapi kun de fysiske.

Hvad er holistiske behandlinger?

Holistiske behandlinger betyder at der er fokus på både krop og sind. F.eks. hvilke tanker og følelser har du. Hvad er din overbevisning og dine mål, din alder, din job- og familie situation og din historie/fortid. Og hvordan har din krop det, har du f.eks. smerter, spændinger. Hvad er dine træningsvaner og dit syn på din krop – din kropsoplevelse. På den måde tages udgangspunkt i hele dig og dit liv for at finde den bedst mulige behandling.

Hvad koster en indledende fokus samtale?

Den er gratis og varer 20 min. Her afdækkes hvorvidt jeg kan afhjælpe dine problematikker og jeg svarer på eventuelle spørgsmål. Fokus samtalen har til formål at afgøre om vi er et match. Altså at finde ud af om mine ydelser passer til dig, og om jeg tror jeg kan afhjælpe dem. Kort sagt at ingen af os spilder vores tid – og du dine penge.

Har du flere spørgsmål vedr. Groove Events eller behandlinger, skal du være mere end velkommen til at kontakte mig.

“Behandlinger med Nina er skønne. Nina er nærværende, rolig og skaber en god atmosfære omkring og i behandlingen. Mine stresssymptomer får en god lang pause hos Nina. Hun får mine varmeste anbefalinger.”

Kristina, tidligere klient